Wielbłąd


Wielbłądy zaliczać będziemy do dużych ssaków, a dokładniej mówiąc rodziny zwierząt wielbłądowatych. Fizjologiczne przystosowania do życia w warunkach suchych i gorących klimatów umożliwiają wykorzystanie tychże zwierząt w celach użytkowych. W stanie dzikim wielbłądy występować będą jedynie na terenach środkowej Azji i w Australii, gdzie dotarły wraz z poganiaczami afgańskimi. Wielbłąd jednogarbny natomiast wyginął już wiele lat temu – obydwa gatunki jednak były, jeden nadal jest kosmopolityczny. Ciało standardowego wielbłąda będzie mogło osiągać długość do około trzech metrów. Ich głowa jest długą, uszy małe i jednocześnie zaokrąglone, a u samic występowała będzie wyłącznie jedna para stuków. W obrębie całego gatunku wyróżnić będziemy mogli jeszcze Nara, czyli potomka wielbłądów jedno oraz dwugarbnych, które są często spotykanymi. Wielbłądy są zwierzętami niezwykłymi z powodu na swoją możliwość magazynowania wody w organizmie i wykorzystywania jej przez cały czas, tak aby utrzymać odpowiedni jej poziom w organizmie, co jest niezbędne w tak niekorzystnych warunkach. Powoduje to, że potrafią one przeprawiać się przez pustynię przez bardzo długi okres czasu.

Wielbłąd jest jednym z rodzajów ssaków należących do rodziny wielbłądowatych. Pod względem fizjologicznym posiadać będzie on przystosowania do życia w warunkach suchych oraz gorących klimatów, w wielu krajach wykorzystywany będzie z tego właśnie powodu jako zwierzę użytkowe. W stanie dzikim wielbłądy występowały będą przede wszystkim na terenach Azji środkowej oraz w Australii, gdzie dotarły one wraz z poganiaczami z terenów Afganistanu. Wielbłądy o jednym garbnie natomiast wyginęły na wolności już wiele, wiele lat temu. Jako zwierzęta hodowane będą gatunkami kosmopolitycznymi. Wielbłąd kojarzy nam się przede wszystkim z Afryką, a dokładniej z Egiptem, arabami i piramidami. Rzeczywiście, na tychże terenach jest to jeden z głównych środków transportu i cenniejszy przedmiot, za który kupić można naprawdę wiele różnorakich dóbr. Wielbłądy będą z całą pewnością zadziwiającymi zwierzętami, które posiadają przystosowanie do długich i męczących wędrówek bez konieczności zaopatrywania organizm w wodę, z powodu umiejętności jej magazynowania przez długi okres czasu.