Młode sarny


Młode sarenki nazywane koźlętami nie maja lekkiego życia i narażone są bardzo często na ataki drapieżników. Ze zwierząt leśnych które je atakują to przede wszystkim stada wilków, hieny, niedźwiedzie czy nawet psy żyjące dziko. Na szczęście natura zadbała o młode sarenki, dzięki temu małe koźlęta zaraz po porodzie nie mają swojego zapachu, w takim wypadku są niemożliwe do wytropienia. Saran przestrzega bardzo reguł bezpieczeństwa, dlatego też spędza czas w innym miejscu niż małe sarenki. Jeśli zdarzy nam się w lesie spotkać młode sarenki, nie należy się nimi interesować. W pobliżu czuwa na-pewno sarna ich mama dlaczego tez należy jak najszybciej opuścić teren. W innym przypadku pozostawiony przez nas zapach, może narazić małe koźlęta na niebezpieczeństwo. Do póki młoda sarna nie nabierze sił nie porusza się wraz z stadem, które narażone jest często na napady agresywnych zwierząt. Sarny to także często ofiary myśliwych, należy ona do głównych gatunków łowczych, nie jest jednak narażona na wybicie.