Zwycięzca rasy


Jest to jeden z tytułów, który przyznawany jest w czasie wystaw psów prasowych. Otrzymuje go ten czworonóg, który wypadnie najlepiej w czasie porównania do najlepszego z dorosłych psów obu płci w danej rasie oraz najlepszego juniora także w obu płciach. Tytuły te nadawane są w czasie wszystkich zawodów i wystaw i należą do jednych z najważniejszych, które można otrzymać (najbardziej elitarnym jest tytuł najlepszego psa w czasie całej wystawy). W przypadku wystaw międzynarodowych kiedy znajduje się na nich nawet kilkanaście tysięcy psów, tytułów tych rozdanych może być nawet kilkaset.