Tryb życia lwów


Lwy będą jedynymi z kotowatych, które zakładać będą grupy rodzinne. Stado składać będzie mogło się z kilku do nawet kilkudziesięciu osobników, które stanowią spokrewnione samice, ich potomstwo oraz niespokrewnione samce, których głównym zadaniem jest chronienie terytorium oraz zapładnianie samic. Odnotować udało się tylko dwa przypadki obecności niespokrewnionych samic w stadzie. W stadzie może znajdować się tylko jeden samiec, czy też koalicja, o wyraźnie zarysowanej hierarchii kilku samców. Większość stad liczyć będzie sobie kilkanaście osobników dorosłych. Wielkość oraz liczba zagęszczenia stad uzależnione będą przede wszystkim od możliwości zdobycia pokarmu i liczebności lwów na danych obszarach, gdzie będą to najważniejsze z czynników. Każde stado posiada swój własny system hierarchiczny, w którym najsłabszy samiec i tak zawsze posiada rangę wyższa od samic. Samce stale rywalizować będą o przywództwo w danym stadzie z innymi lwami, rzadko zdarza się, by jeden samiec w danym stadzie żył dłużej niż przez okres trzech lat.