Białe lwy


Białe lwy są jedną z bardziej specyficznych odmian tegoż właśnie gatunku, a doniesienia o ich istnieniu były w Afryce spotykane już od kilkuset dobrych lat. Jednak wobec braku jakichkolwiek dowodów namacalnych przez długi czas traktowano je po prostu jako wymysł, czy też postacie mityczne. Obecnie wiadomo jednak że oprócz spotykanych osobników o cechach albinotycznych wyróżniać będzie się przypadku naturalnego i całkowicie białego ubarwienia. Spowodowane jest to przede wszystkim działaniem genów recesywnych, które występować muszą u obojga rodziców, co zdarzało będzie się naprawdę bardzo rzadko. Pierwsze udokumentowane przypadki napotkania takowych lwów miały miejsce w latach dwudziestych wieku dwudziestego.