Bóbr


Bardzo charakterystycznym zwierzęciem leśnym, ale żyjącym w wodzie jest bóbr. Jest to zwierze które żyje w zbudowanych przez siebie norach wodnych lub też tunelach wykopanych w brzegu. Bóbr to przeważnie istota żyjąca z dala od ludzi i jego aktywność przypada na noc. Bóbr należy do gatunku ssaków. W Polsce jest to zwierzę chronione. Odżywia się przeważnie roślinnością wodna, na zimę grodzami sobie pożywienie. Bobry mają bardzo mocno rozwinięte siekacz i potrafią ścinach nawet najbardziej grube drzewa, bobry starają się w czasie ścinania drzewa aby spadło na rzekę, dzięki temu mogą w tym miejscu budować dla siebie siedlisko, zwane żeremiami.