Pies w kulturze


Pies będzie między innymi bardzo często gościł na znaczkach pocztowych, po raz pierwszy pojawia się w wieku dziewiętnastym na angielskich znaczkach. Od tego czasu gości na nich jako całe serie, czy też pojedyncze egzemplarze. Pies jako bardzo popularne zwierze obecnie będzie odgrywał bardzo ważną rolę jeśli chodzi o kulturę, może nie o jej najwyższe przejawy, ale tą kulturę niższą, przeznaczoną w głównej mierze dla mas. Psy będą częstymi bohaterami książek, filmów, komiksów i wielu, wielu innych tym właśnie podobnych. W religiach jako tako nie odgrywały one ważniejszej roli.