Wilk


Wilk to piękny ssak od tysięcy lat zamieszkujący europejskie puszcze i lasy. Jest zwierzęciem stadnym, do życia potrzebuje wielkich połaci lasu. Zwierzęta te tworzą grupy zwana watahami. W skład watahy wchodzi para wilków (samiec i samica) oraz ich młode, ewentualnie osobniki z poprzedniego miotu. Wataha jest więc grupą rodzinną. Ma ona ściśle ustaloną hierarchię, która jest bardzo przestrzegana. Wewnątrz stada od reguł nie może być odstępstwa. Wilki to bardzo inteligentna zwierzęta, które doskonale się ze sobą komunikują. Posługują się przy tym mową ciała, zapachem, a także rozwiniętym systemem odgłosów. Wilki żywią się małymi i średnimi ssakami, na które polują w stadach. Smakują im też na przykład ryby. Wilki są objęte ochroną w większości krajów Europejskich ze względu na to, że są zagrożone wyginięciem. Podejmowane są wysiłki rządów oraz organizacji pozarządowych, aby przywrócić liczebność wilków jako drapieżników spełniających wielką i ważną rolę w ekosystemach w Polsce, ale i w lasach światowych.

Wilki to zwierzęta stadne należące do grupy ssaków. Żyją prawie na wszystkich terenach od zimnych po ciepłe. Wilki mogą zamieszkiwać góry, lasy, tereny trudno dostępne dla człowieka. Jako zwierzęta stadne żyją w rodzinach kilku osobowych, gdzie obowiązuje hierarchia. Przeważnie najsilniejszy wilk jest przywódcą stada i to on decyduje, jaki teren zajmuje jego wataha. Wilki to zwierzęta dzikie i mięso żerne. Ich łowem padają zwierzęta kopytne żyjące w lesie, na przykład sarna czy dzik. Wilki przeważnie polują w stadzie i są zwierzętami bardzo sprytnymi. W razie kiedy nie ma pożywienia, nie zawahają się zapolować na zwierzęta hodowlane. Dochodzi do takich napadów bardzo często w zimie.