Żubr


Żubr to ogromne zwierzę leśne żyjące w puszczy lub też na terenach bagiennych. Żubr jest chronionym gatunkiem na całym świecie. Jego występowanie jest sporadyczne i żyje przeważnie w rezerwatach. Niegdyś populacja żubra była bardzo duża, jednak ekspansja człowieka i nadmierne łowy myśliwskie doprowadziły ten gatunek do niemalże wyniszczenia. Żubr należy do ssaków i jest zwierzęciem kopytnym. Każdy dorosły osobnik żubra posiada rogi, które służą do obrony, lub też pokazywania swojej siły. Żubr jest na tyle dużym i groźnym zwierzęciem, iż mało który gatunek odważy się go zaatakować. Słabe żubry, które często odstają od stada, mogą natomiast stać się ofiarą stada wilków. Wtedy to żubr ma małe szanse na przetrwanie. Żubr to zwierzę stadne, dlatego bardzo często żubry bronią się na wzajem. Żubry to zwierzęta o brązowej sierści bardzo podobne do byka hodowlanego, istnieją obecnie krzyżówki żubra z bydłem hodowlany. Żubr jest także zwierzęciem który jest sztucznie hodowlany w celu podtrzymania populacji. W czasie zimy żubr jest także pod specjalną opieką, jak duże zwierzę pożywia się bardzo duża ilością pokarmu roślinnego. W czasie zimy władze leśne dostarczają żubrom paszę lub też siano. Żubra można także zobaczyć w zoo. To piękne i bardzo dostojne zwierzę, uważane za króla puszczy.

Żubry to bardzo duże zwierzęta leśne żyjące w stadzie. Bardzo dużo żubrów żyje na terenie Polski. Jest to gatunek szczególnie chroniony z racji na swoją małą liczbę populacji. Żubry muszą mieć specyficzne warunki do życia. Bardzo lubią tereny trudno dostępne i mokre, dlatego też ich naturalnym miejscem życia są puszcze. Żubry w Polsce żyją w puszczy Białowieskiej, Boreckiej oraz Piskiej. Bardzo dużo żubrów żyje także w Bieszczadach. Żubry hoduje się także w warunkach zamkniętych w ten sposób pod żyjąc pod kontrolą są rozmnażane. Niestety niegdyś działania człowieka doprowadziły iż żubry stał się osobnikami żyjącymi na wyginięciu. Gatunków żubra jest kilka. Jednak niczym specjalnie się nie różnią. Budową ciała są bardzo do siebie podobne. Żubr to duże bycze zwierze o krępej budowie. Żubry posiadają rogi do obrony oraz do walki w stadzie a także bardzo silne nogi. Żubr posiada bardzo charakterystyczną grzywę i zarost na przedniej części ciała. Żubry są zwierzętami żyjącymi daleko od człowieka, toteż nie możliwe jest spotkanie żubra na terenie zamieszkałym, choć czasami zdarzały się takie przypadki. Wtedy to specjalne służby usypiają żubra i odwożą do zaginionego stada. Żubry są krewniakami zwierząt domowych takich jak krowa czy byk, dlatego też znane są krzyżówki tych zwierząt z bydłem. Niegdyś był to popularny zwierz w czasie polowań, a jego skóra była bardzo ceniona. Ze skóry żubra szyto buty, kurtki i płaszcze, budowano także namioty. Skóra ta szczególnie sprawdza się w warunkach zimnych.