Rady na temat szkolenia psów


Jeśli na własną rękę chcesz się zająć szkoleniem psa musisz pamiętać, że wykonywanie tego zadania w większej grupie osób spowoduje, że efekty będą o wiele mniejsze, staraj się więc o to, aby tresować psa sam na sam z nim. W szkoleniu bowiem strasznie będą przeszkadzały inne osoby, które mogą wytrącać oraz przeszkadzać psu i rozpraszać jego uwagę. Oprócz tego warto jest zadbać o zredukowanie hałasu, nadmiernego ruchu pojazdów oraz innych elementów, które mogą spowodować, że uwaga psa zostanie nakierowana na całkiem inne tory. Ważne jest także aby stosować jasne i jednakowe polecenia. Słowa poleceń powinny być zwięzłe i krótkie i za każdym razem takie same przy wykonywaniu danego ćwiczenia. Muszą też wyraźnie różnić się między poszczególnymi ćwiczeniami. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie czasowników, jak udowodniono w licznych badaniach psy o wiele lepiej reagują na słowa, które odnoszą się do czynności niż do przedmiotów. Powoduje to, że o wiele szybciej nauczysz swojego czworonoga przychodzić do ciebie używając polecenia chodź, niż noga. Same słowa nie są jednak wystarczające, bardzo ważnym elementem jest stosowanie gestów. Każde z poleceń wydawanych głosem winno być właśnie wsparte poprzez gestykulację. Gesty tak samo dobierane powinny być za każdym razem podobnie, a oprócz tego charakteryzować się zwięzłością i jasnością. Oprócz tego w czasie ćwiczeń staraj się jak najmniej krzyczeć na swojego psa, podniesionego głosu używaj najlepiej tylko w momencie kiedy robi coś co jest mu zabronione, tak aby posiadał jasne rozróżnienie pomiędzy tym co mu wolno, a czego nie.