Krowa


Krowy w oborze

Krowa to jedno z najpopularniejszych zwierząt rolnych. Chyba nie ma rolnika na świecie, który nie posiadał by krowy w celach hodowlanych czy też hobbystycznych. Krowa rolnikowi dostarcza mleka oraz mięsa. Jest to zwierzę bardzo charakterystyczne i bardzo rozpoznawalne. Krowa to jedno ze zwierząt domowych, która daje mleko. Jest to zwierzę roślinożerne, potrafi zjeść wszystko co jest zielone. Aby krowa mogła dawać mleko musi przejść okres laktacji. Niezbędne jest jej zapłodnienie i ocielenie. Wtedy to organizm jej na potrzeby cielaka produkuje mleko. Mleko krowy jest niezbędne do rozwoju cielaka. Po mniej więcej dwóch miesiącach. Cielak jest w stanie samodzielnie spożywać trawę. W hodowlach krowy odróżniamy rasy mleczne oraz mięsne. Rasy mięsne nie są krowami zbyt wymagającymi, natomiast rasy mleczne to zwierzęta, które potrzebują specjalnej uwagi oraz opiek. Bez niej produkcja mleka może drastycznie spadać. Krowy jak wiele innych zwierząt żyją w stajniach.

Krowy to najpopularniejsze zwierzęta hodowlane na wsiach. Rozróżnić tutaj można krowy mleczne oraz krowy mięsne. W zależności od regionu hodowana jest określona rasa krowy. Większość krów hodowanych jest na potrzeby mleczne. Specjalne farmy hodują krowy i produkują z nich mleko, które potem zostaje odsprzedane bezpośrednio do mleczarni. Hodowla krowy mlecznej nie jest łatwa i wymaga sporo pracy od rolnika. Krowy to zwierzęta roślinożerne. Żywią się przeważnie świeżą trawą, sianem lub specjalna paszą wysoko kaloryczną. Pasza taka pozwala na osiąganie dobrych wyników hodowlanych. Krowy mleczne przeważnie hodowane są w dwóch systemach, systemie zamkniętym, wtedy pasą się w ciągu dnia na pastwisku oraz systemie zamkniętym, gdzie pasą się w stajniach odpowiednia paszą. Krowy aby mogły dawać mleko muszą przechodzić okres laktacyjny, toteż regularnie są zapładniane. Krowa po ocieleniu daje najwięcej mleka, jednak tylko mała cześć tego mleka trafia dla cielaka. Cielak od swojej mamy krowy jest zabierany już w pierwszym dniu. Krowy także przeznacza się na mięso, wołowina to jedno z najpopularniejszych mięs na świecie. Specjalne hodowane rasy krów, zwane bydłem nie dają mleka są za to bardziej wydajne przy produkcji mięsa. Bydło niegdyś było także wykorzystywane jako zwierzę pociągowe. Istnieje bardzo wiele gatunków krów jak i bydła, rożni je wiele cech ale także mają wiele cech wspólnych. Dziś krowa nadal jest popularnym zwierzęciem hodowlanym, nie tylko w dużych gospodarstwach rolnych ale także w śród małych rolników.