Występowanie dzików


Dziki żyją przeważnie w obszarach ciepłych. Dlatego licznie występują w północnej afryce, oraz niemalże w całej Europie. Nie występują na Sybiru ani w wysokich górach, dlatego też brakuje ich dla przykładu w Środkowej Azji. Niegdyś dziki licznie występowały we wszystkich krajach, jednak były tępione i populacje te prawie wymarły. Dopiero potem wprowadzono regulacje i dziki nie były już takimi ofiarami polowań Dziki to zwierzęta które lubią tereny leśne, dlatego iż w terenach tych bardzo często można spotkać pożywienie. Dziki omijają tereny otwarte oraz góry, gdzie mają problem z pożywieniem oraz poruszaniem się. Na terenie Polski dziki żyją niemal w całym kraju. Ocenia się iż dzik to jedna z najliczniejszych populacji ssaków mieszkających dziko. W razie braku pożywienia na zamieszkałym terenie dziki bardzo często wyruszają na tereny otwarte. Zdarza się je również spotkać w mieście gdzie szukają pożywieni w odpadkach pochodzących od ludzi. Dziki jednak starają się przeważnie nie opuszczać swojego terytorium.