Birtugan


Inaczej zwany będzie także wielbłądem mieszanym – jest tak przede wszystkim dlatego, że jest to swojego rodzaju hybryda wielbłąda o dwóch oraz jednym garbie. Te specyficzne odmiany spotykać będziemy na terenach afgańskich, rosyjskich, tureckich, czy też kazachskich. Birtugany to jedne z największych oraz silniejszych odmian wielbłądów, posiadają one jeden garb i jednocześnie są łagodniejsze w obejściu. Birtugany krzyżuje się jednak dalej w celu uzyskania kolejnych hybryd, są to kolejne połączenia z dromaderami, co ma wpłynąć przede wszystkim na jeszcze większe zwiększenie odporności i możliwości samego zwierzęcia.