Zmysły delfinów


Do głównego zmysłu każdego delfina zaliczyć będziemy mogli słuch. Delfiny odbierają między innymi sygnały stereofoniczne, dzięki czemu określać będą kierunek, z którego dochodzi dany dźwięk. Węch występuje u delfinów w naprawdę szczątkowej postaci. Oczy przystosowane są do widzenia pod wodą i jednocześnie w powietrzu. Delfiny posiadają zdolność wydawania ultradźwięków i posługują się echolokacją, pozwala ona lokalizować nawet niewielkie i bardzo oddalone, czy tez zagrzebane w mułach morskich obiekty. Dźwięki odbijane od różnych obiektów trafiają do ucha środkowego przez kanał tłuszczowy, który znajduje się w wydrążeniu dolnej szczęki. Dzięki analizie odbitego echa w mózgu powstaje dokładny oraz otoczenia. W czasie nocy delfiny będą jednak o wiele mniej aktywne, zamykają wtedy na przemian oczy, by dać odpocząć poszczególnym partiom mózgu.