Historia psów w Polsce


Według źródeł na naszych terenach najstarszą pozostałością po psie domowych z przed tysięcy lat jest czaszka znaleziona w okolicach Sandomierza i posiadająca około sześciu tysięcy lat. Na tamtych terenach znaleziono także dosyć stare groby, w którym chowano zarówno ludzi jak i psy. Wykopaliska szczątków psów pochodzić będą także z okolic Opola i pomagają nam poznać informacje dotyczących o dwóch podstawowych rasach psów hodowanych w tamtych rejonach. W okresie średniowiecza na polskich ziemiach najliczniej występowały psy, które wykorzystywano do polowań na większą zwierzynę, były to więc przede wszystkim charty, ogary, czy też wyżły. Przywilej polowania oraz trzymania psów wyznaczonych do tego przypadał jednak tylko i wyłącznie duchowieństwu, królom i wysoko postawionym posiadaczom ziemskich. Następnie psy hodowała także szlachta w celu polowań na zwierzynę drobną. Z czasem zwierzęta te zaczęły trafiać pod strzechy, wykorzystywane były także przez ludzi prostych.