Zwierzęta świata


Zwierzęta to żywe istoty zamieszkujące ziemię. Na ziemi mieszkają od kilku set milionów lat. Zwierzęta to skomplikowane organizmy złożone z wielu komórek, tkanek oraz narządów. Obecnie na świecie istnieje ponad milion różnych gatunków zwierząt, mniej lub bardziej rozwiniętych. Zwierzęta zajmują każdy obszar na kuli ziemskiej. Niektóre żyją tak gdzie nie mógł by żyć człowiek. Zwierzęta dzielimy na kilkanaście typów. Najbardziej rozwinięte typy to gady, żyją one przeważnie na powierzchni kuli ziemskiej, innymi typami są ryby, zamieszkują one wszystkie wody, zarówno słone jak i słodkie. Ptaki są zwierzętami, które żyją na ziemi, jednak poruszają się w powietrzu. Płazy są zwierzętami, bardzo podobnymi do gadów i również mogą żyć w wodzie bądź też na powierzchni ziemi. Najliczniejsza grupa zwierząt i najbardziej zauważalna to ssaki. Ssaki żyją zarówno w wodzie jak i na ziemi. Gatunek ludzki zalicza się właśnie do ssaków. Charakterystyczne u ssaków jest rozród, który występuje bardzo naturalnie. Ssaki to również zwierzęta najbardziej rozbudowane. Zwierzęta żyjące na kuli ziemskiej, żywią się bardzo różnie. Cześć zwierząt jest roślino żerna i odżywia się owocami, warzywami bądź roślinnością w różnej postaci. Inne zwierzęta są mięsożerne i żywią się innymi zwierzętami. Niektóre zwierzęta żywią się i roślinami i mięsem. Wiele zwierząt prowadzi także tym pasożytniczy, żerując na ciele innych zwierząt. Świat zwierząt jest niezwykle skomplikowany i niezwykle wciągający. Do dziś nie został cały odkryty.

Zwierzęta będą bardzo rozległą grupą organizmów wielokomórkowych i jednocześnie tkankowych, które posiadają ograniczony wzrost i w większości będą zdolnymi do poruszania się w sposób aktywny. Jest to jedno z najbardziej zróżnicowanych królestw organizmów wielokomórkowych na naszej planecie. Uznaje się obecnie, że do przodków zwierząt zaliczyć będziemy mogli przedstawicieli jednego z królestw bakterii, były to jednak naprawdę odległe czasy liczone wręcz w miliardach lat. Najstarsze znalezienia kopalne dotyczące obecności zwierząt na naszej planecie dotyczyć będą proterozoiku. Królestwo zwierząt z powodu na swoją rozpiętość dzieliło będzie się na większe oraz mniejsze grupy, oraz typy, które z powodu rozwoju nauki i metod badawczych cały czas są modyfikowanymi. Podstawowy podział, który jednocześnie będzie trochę błędny, z drugiej jednak strony najbardziej powszechny, to wyróżnienie gadów, ssaków, ptaków, płazów, grzybów – o tych ostatnich mówi się już jednak rzadziej. Osobną z grup stanowić będą także owady i wszelkiego rodzaju małe żyjątka.