Styl życia dzików


Dziki to zwierzęta, które żyją w stadzie. Stada dzików nazywamy watahami. Dziki gromadzą się w dosyć dużych grupach, grupy te mogą liczyć nawet sto osobników. Co ciekawe, w grupach żyją jedynie osobniki płci żeńskiej, lochy oraz ich potomstwo warchlaki. Samce są osobnikami samotnymi i przeważnie żyją poza stadem, chyba że przychodzi okres godów. Dziki przeważnie prowadzą tryb nocny. W dzień odpoczywają i tarzają się w błocie co ochładza ich organizmy. W nocy natomiast wyruszają na żer. Niestety bardzo często pustoszą pola rolników. Dlatego też są uznawane za szkodniki. Dziki też dbają dobrze o czystość dlatego, można często zauważyć jak czyszczą sobie sierść i skórę.