Życie krowy


Krowy przetrzymuje się przeważnie w stajniach, bywają także hodowle, w których krowa przebywa cały czas na zewnątrz, tam również jest dojona. Nowoczesne w stajnie, przeznaczone do hodowli krowy są zbudowane według przepisów weterynaryjnych. W stajni musi być odpowiednio czysto. Krowa musi mieć dostęp do świeżej bieżącej wody, oraz odpowiednią ilość miejsc do odpoczynku. Każda stajnia musi mieć odpowiednią wentylację. Warunki życia krowy przekładają się na jej wydajność. Odpowiednie warunki oraz bezstresowe życie pozwalają krowie produkować dużą ilość mleka. Krowa musi być także regularnie dojona. W dużych stajniach, gdzie przebywa kilkanaście zwierząt, odchody krowy usuwane są automatyczne w małych stajniach odbywa się to ręcznie. Ważna jest także dbałość o kopyta krowy. Każda krowa musi mieć odpowiednie warunki gdyż jej kopyta są bardzo wrażliwe. Wszystkie przepisy są określone przez odpowiednie nadzory weterynaryjne. Jeśli warunki życia krowiego są zaniedbane każdy rolnik może zostać ukarany, a nawet mogą zostać mu zabrane zwierzęta hodowlane.