Delfin oceaniczny


Jest to jeden z gatunków należący do rodzinny ssaków wodnych z rzędu waleni. Do tegoż właśnie gatunku oprócz delfinów oceanicznych zaliczymy także te przybrzeżne, dla których środowiskiem naturalnym będą słone wody morskie. W zależności od położenia geograficznego będą one różniły się minimalnie cechami budowy ciała i zwyczajami, z powodu na klimat, umiejscowienie łowisk i rodzaj drapieżników, które mogą być zagrożeniem dla tychże właśnie ssaków. Delfiny oceaniczne będą bardzo często odbywały długie podróże w całych gromadach w celu poszukiwania lepszych rejonów do polowań.