Mózg, a zmysły


Dla dobrego zdrowia kota i jego dobrego samopoczucia podstawowe znaczenie ma układ nerwowy i czuciowy. Układ nerwowy zawiaduje poruszaniem się, a układ hormonalny wzorcami zachowań. Codzienne czynności kota koordynuje i kontroluje ośrodkowy układ nerwowy. Informacje z narządów zmysłów układ ten monitoruje. Układ nerwowy zajmuje się archiwizacją doznań i przechowuje na przyszłe potrzeby. W mózgu kota można wyróżnić wyraźnie 3 obszary: przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie.

Węch kontroluje przodomózgowie, a poprzez to pamięć i inteligencję. Są tu takie obszary jak wzgórze i podwzgórze.

Śródmózgowie odpowiada za wzrok, czyli są to płaty wzrokowe. Narząd odbiera sygnały świetlne.

Tyłomózgowie to tzw. móżdżek kontrolujący równowagę, ale również układ oddechowy i krążenia. Jest tu też przysadka i układ limbiczny, czyli kontrola trawienia. Jest to kluczowa partia mózgu odpowiadająca instynktowi przeżycia.