Wygląd psów


Różnorodność poszczególnych pieskich ras zarówno pod względem ich budowy i jednocześnie usposobienia to obiekt badań międzynarodowych grup naukowców na całym świecie. Otrzymane wyniki badań odkryły, że wszystkie z cech charakterystycznych dla danego psa zależne będą od poszczególnych genotypów. Badania koncentrowały się na wyszukiwaniu niewielkich różnić w materiale genetycznym. W literaturze naukowej przytaczane są systemy ras, które będą mogły być opartymi na kryteriach ich użytkowania czy też cechach zewnętrznego wyglądu. Niektórzy prezentują podział ras psów także ze względu na ich średnią masę ciała , gdzie największe z czworonożnych pupili przekraczać będą jeden metr wysokości w kłębie. Masa ciała psów także może być różną i przekraczać nawet sto kilogramów. Psy obecnie rozróżniać będzie się z powodu ich kształtu głowy, gdzie wyróżniamy trzy podstawowe kategorie, ze względu na rodzaj uszu oraz długość sierści – gdzie ta z ostatnich kategorii najczęściej będzie braną pod uwagę. Istnieją jednak rasy, w których istnieć będą odmiany psów o wszystkich trzech wariantach długości sierści, częściej jednak występuje któryś z wariantów w postaci dominującej, która jest o wiele silniej zauważaną. Oprócz tego duży wpływ będzie miała tutaj postawa hodowców i ich zabiegi do utrzymania danych charakterystycznych cech, czy też wpływ na rozwój innych. Jednocześnie warto zaznaczyć, że podział ten całkowicie nie uwzględnia ras psów, które nie posiadają w ogóle owłosienia, czy też tylko owłosienie częściowe.