Rozmnażanie delfinów


Organy rozrodcze delfinów usytuowane będą w fałdach skórnych, które znajdują się na brzuchu. Samie parzą się tylko co cztery, czy też pięć lat. U samców natomiast cykl płciowy powtarzać będzie się każdego roku. W czasie tym samiec może zapłodnić więcej niż jedną samicę. Ciąża trwała będzie przez okres kilku miesięcy, w zależności od tego z jakim gatunkiem mamy do czynienia, przeważnie jest to jednak okres nie dłuższy niż rok. Przeciętna długość życia delfinów waha się w okolicach dwudziestu lat, niektóre gatunki natomiast dożyć mogą nawet pięćdziesiątego roku życia, są to jednak przypadki bardzo rzadkie.