Delfiny zwierzętami stadnymi


Delfiny będą zwierzętami na ogół stadnymi, żyjącymi w gromadach, w niektórych przypadkach łączą się tylko i wyłącznie w pary. Liczba osobników w danej grupie na pewno nie będzie stała i zależna od wielu czynników, a dodatkowo bardzo często zdarza się, że poszczególne osobniki opuszczają stado i dołączają do innego. Na miejscach, które są bogatymi w pożywienie takowe gromady łączyć będą się mogły w stada, których liczebność przekroczy nawet tysiąc osobników. Bardzo często z powodów dosyć małej ilości pożywienia na danym terytorium duże stada dzielić będą się na o wiele mniejsze. Delfiny potrafią stosować różnego rodzaju taktyki zbiorowe w czasie polowań. Gromada okrąża na przykład ławicę, a następnie zacieśnia krąg, strasząc ryby przy pomocy wydawanych świstów i wypuszczanych pęcherzyków powietrza. Im grupa będzie mniejsza tym silniej zarysowana będzie hierarchia samców oraz Samin. Pomiędzy członkami danej grupy formują się silne więzi – w przypadku zagrożenia słabsze osobniki otaczane są przez silniejsze i jednocześnie bronione. Zdarza się także, że delfiny towarzyszyć będą rannym, czy też chorym osobników, pomagać im utrzymywać się na powierzchni aż do momentu ich śmierci, czy też do momentu poprawienia się ich stanu (uważa się, że może to być jeden z powodów osiadania delfinów na plażach). W toku ewolucji delfinom udało się wypracować skomplikowane metody porozumiewania się przy wykorzystaniu różnego rodzaju dźwięków, przede wszystkim jest to charakterystyczny klekot, a także piski i gwizdy. Według badań, niektóre z delfinów będą mogły imitować ludzką mowę.