Asystent kynologiczny


Asystent kynologiczny będzie pomocnikiem pełnoprawnego sędziego w czasie wystaw psów rasowych. Będzie musiał on mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz zdany egzamin na asystenta kynologicznego. Przy boku sędziego zdobywa on cenną wiedzę oraz umiejętności, którą będzie mógł potem wykorzystać w przyszłości, kiedy samodzielnie będzie zajmował się właśnie sędziowaniem w czasie tego rodzaju imprez. Ocena psa wcale nie jest zadaniem łatwym, wymaga szerokiej wiedzy doświadczenia oraz umiejętności, które nabywa się z czasem, z tego też powodu praktyka asystenta trwa przez okres kilku dobrych lat.