Sędzia kynologiczny


Sędziowie kynologiczni są członkami organizacji kynologicznych, którzy po odbyciu stażu w roli asystenta i zdaniu specjalnego egzaminu mają możliwość oceniania psów podczas wystaw lub w czasie konkursów psów myśliwskich, zależne będzie to od specjalizacji danego sędziego. Sędzia kynologiczny rozróżniany będzie pod wieloma względami, między innymi specjalizacji sędziów wystawowych i oceny pracy oraz rangi posiadanych przez siebie uprawnień, sędzia może posiadać status międzynarodowy i krajowy, oprócz tego może oceniać dane rasy, grupy, czy też wszystkie z ras, gdzie ten ostatni będzie tytułem najbardziej prestiżowym. Podczas wystawy ani przed nią sędzia kynologiczny nie będzie mógł mieć styczności z psami, które na wystawie będą prezentowani, ani także zgłaszać swoich własnych psów w dniu kiedy odpowiedzialny jest za sędziowanie. Oprócz tego zakazane jest ocenianie psów, których właścicielem sam był, czy też ich przewodnikiem, treserem, czy też miał z nimi jakikolwiek kontakt do sześciu miesięcy przed wystawą. Sędzia nie będzie mógł przyjeżdżać na wystawcę z osobami uczestniczącymi wystawie, ani także u nich mieszkać, czy też z nimi rozmawiać bezpośrednio przed wystawą, tak aby był on jak najbardziej bezstronny oraz obiektywny. Sędzia krajowy około po czterech latach oraz uczestniczenia w roli sędziego w przynajmniej dwudziestu wystawach ma możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu na sędziego o charakterze międzynarodowym, gdzie zwiększa się prestiż oraz wynagrodzenie.