Pytania do hodowcy


Możemy mieć wiele pytań do hodowcy lub właściciela kotka. Można sobie przygotować te pytania wcześniej. Przede wszystkim słuchajmy uważnie, co ma do powiedzenia hodowca lub pracownik schroniska.

Hodowcę spytajmy przeciwko jakim chorobom kociak został zaszczepiony. Pisemna kopia tej informacji powinna zostać dostarczona wraz z umową sprzedaży i rodowodem. Ten ostatni dokument ma zastosowanie tylko w przypadku kotów rasowych. Możemy także poprosić o potwierdzenie wieku kota, by upewnić się, że może już zostać odstawiony od matki. Hodowca może pozwolić nam obejrzeć kotka, zanim się usamodzielni, ale zapewne będziemy mogli zabrać go do domu dopiero gdy skończy 12 tygodni. Żadne kocię nie powinno być zabieranie od matki przed ukończeniem co najmniej 8 tygodni.

Spytajmy hodowcę czy udziela jakiejś gwarancji, że kocię jest zdrowe. Dobrzy hodowcy gwarantują, że kot nie ma białaczki wirusowej, ani wirusa nabytego niedoboru immunologicznego. Jeśli okaże się że kocię cierpi na poważny problem zdrowotny to hodowca powinien przyjąć je z powrotem i zwrócić pieniądze, albo zaproponować innego kociaka.

Odpowiedzialni hodowcy będą mieli pytania także do nas, by zorientować się z kim mają do czynienia. Nie dziwmy się temu i podejdźmy do sprawy poważnie.