Konina


Choć koń dla niektórych osób jest pięknym zwierzęciem, trudno w to uwierzyć, ale wykorzystywany jest także w hodowli przeznaczonej na mięso. Istnieją kraje gdzie konina jest jednym z mies codziennych. W koninie występuje duża ilość białka oraz niska ilość tłuszczu. Mięso to przypomina baraninę, jest dość twarde i trzeba je długo przyrządzać aby nadawało się do spożycia. Obecnie na świecie jest wiele organizacji, które sprzeciwiają się hodowaniu i zabijaniu zwierząt na koninę. Niestety do dzisiaj nie ma regulacji i koń jest uznawany za wierzę hodowlane, które jak każde inne może być przeznaczone do spożycia.