Psy myśliwskie


Psy myśliwskie to jedna ze specyficznych grup psów wyodrębniona ze względu na pełnione funkcję. Psy te wykorzystywane są przez myśliwych i stanowią niezastąpioną pomoc w czasie polowania – oczywiście wcześniej konieczna jest ich odpowiednia tresura, zwana także ułożeniem. Przez wieki człowiek wyspecjalizował różne grupy psów myśliwskich ze względu na ich zachowania oraz role pełnione podczas polowania, sama rasa nie będzie miała tutaj tak dużego znaczenia, chociaż wymiera się te o największych możliwościach i predyspozycjach psychofizycznych. Główny podział wyróżniał będzie psy myśliwskie ze względu na ich cechy wrodzone, dwie podstawowe grupy w tym przypadku to psy wystawiające oraz niewystawiające. Te pierwsze będą posiadały wszechstronne predyspozycje przy polowaniu, mogą poruszać się zarówno po terenach leśnych, polnych, podmokłych i wszędzie tam gdzie zajdzie potrzeba – do tego typu zaliczamy przede wszystkim wyżły. Psy niewystawiające ze względu na swoją rasę mogą być albo wielo albo jednostronne ich predyspozycje są już ograniczone i nakierunkowane na jeden rodzaj polowania, z drugiej jednak strony posiadają one wtedy także lepszą specjalizację. Standardowy pies myśliwski będzie smukłym oraz dosyć dużym psem, o wydłużonych łapach, dzięki czemu będzie mógł poruszać się bardzo szybko nawet na trudnym terenie. Oprócz tego posiada ostry słuch i węch, aby móc dokładnie wytropić zwierzynę. Bardzo często psom myśliwskim ocinane są ogony, oprócz tego, że jest to swojego rodzaju moda to dodatkowo powoduje to, że pies porusza się o wiele ciszej po leśnych terenach kiedy jego ogon nie szasta po gałęziach i ściółce leśnej.