Pochodzenie psów


Psy najprawdopodobniej będą pochodziły z terenów Azji wschodnie, gdzie wydzielały się z gatunków poszczególnych wilków. Następnie zaczęły rozprzestrzeniać się na większe powierzchnie, gdzie widoczny jest także wpływ człowieka, który sztucznie wprowadzał przedstawicieli psiej rodziny na całkowicie nowe tereny, wcześniej przez zwierzęta te niezamieszkałe. Psy występują obecnie na wszystkich kontynentach, szczególnie licznie na terenach strefy umiarkowanej oraz tam gdzie klimat jest cieplejszy. Przedstawicieli tego gatunku wyróżnimy jednak także w klimatach zimniejszych są one jednak o wiele większe i posiadają bardzo grube futro, aby dobrze przystosować się do trudniejszych warunków życia. Oprócz tego, że człowiek spowodował rozprzestrzenienie się psów to miał wpływ na powstanie wielu nowych gatunków, te tworzące się naturalnie należą obecnie do mniejszości.