Historia pochodzenia psów domowych


Obecnie istnieje kilka różnych teorii, które będą dotyczyły pochodzenia psa domowego. Genetyczne badania, które przeprowadzono na początku wieku dwudziestego pierwszego zasugerowały, że psy będą wywodziły się od wilków euroazjatyckich, które kilkaset tysięcy lat temu oddzieliły się, a osobny gatunek stworzyły około kilkudziesięciu tysięcy lat temu. Do teorii tych zaliczyć będzie można tezę, do której przychylał się między innymi Darwin, sądził on mianowicie, że duży udział w powstaniu gatunków psów domowych miały kojoty oraz szakale, zgłasza na terenach ich naturalnego występowania. Niektórzy z naukowców pozostają także przy hipotezie, że psy domowe posiadały wspólnego przodka, którego szczątki jednak nie zostały odnalezione (zbliżony miałby on być do psów pariasów, czy też dingo). Psy pochodzą najprawdopodobniej z jednego obszaru naszej planety, większość danych wskazuje na to, że będą to tereny Azji wschodniej. Następnie rozprzestrzeniły się one po całej planecie konkurując z miejscowymi populacjami wilków, z czasem także zaczęły być popularyzowane przez ludzi. Po udomowieniu psów człowiek doprowadził do mutacji genów w wyniku, której powstawać zaczęły nowe rasy, szczególnie psów małych. Musiały być one atrakcyjne dla człowieka, który starał się utrzymywać populację psów niewielkich pomimo ich mniejszej użyteczności w czasie polowania i gorszego przystosowania jeśli chodzi o dawne warunki naturalne. Obecnie psy wśród ssaków to zwierzęta o największej różnorodności.

Istniało będzie kilka różnych teorii dotyczących pochodzenia oraz rozwinięcia się gatunku psa domowego. Genetyczne badania, które były prowadzone kilka lat temu zasugerowały, że psy będą wywodziły się od wilków zamieszkujących tereny Eurazji. Miałyby one oddzielić się od tego gatunku ponad sto tysięcy lat temu, a następnie przez następne kilkadziesiąt tysięcy lat dostosować się i przybrać formę znaną nam z psów nowożytnych. Teoria ta potwierdzona jest przez liczne badania oraz między innymi podobieństwa pomiędzy tymi wilkami a psami. Zauważalne są one w kształcie powierzchni zębów przedtrzonowych, ciężar mózgu psa jest bardzo zbliżony do tego, który charakteryzuje wilka. Oprócz tego wyniki badań krwi wykazują obecność określonej grupy białek, które jednoznacznie sygnalizują, że psy i wilki musiały posiadać co najmniej wspólnego przodka. Oprócz tego pieskie sfory i watahy wilków na wolności wykazują podobne działania grupowe i działania stadne, gdzie wyraźne zarysowana jest hierarchia. Istnieje jeszcze kilka innych podobnych teorii niezależnych badaczy nie cieszą się one jednak tak dużą popularnością jak ta właśnie.