Fazy udomawiania


Udomowienie psów nie było z pewnością procesem krótkotrwałym i jednofazowym, cały on podzielony był na kolejne etapy, pierwszy z nich to proces symbiozy, w której zarówno wilk jak i człowiek czerpać będą korzyści z życia w jednym środowisku. Kolejna z faz to moment kiedy więzy zaczynają się zacieśniać, ludzie zaczynają blokować swoim wilczym przyjaciołom dostęp do dziko żyjących przedstawicieli własnej rasy. Dwie z ostatnich faz to etap świadomej selekcji hodowlanej na potrzeby ludzi oraz faza hodowli psów ze względu na ich wygląd oraz poszczególne cechy.