Zabawa to łowy


Zabawa ćwiczy sprawność fizyczną, kształtuje zdolność postrzegania i reagowania, rozwija repertuar zachowania, łagodzi agresję i uczy jej kontrolowania (kontrola siły ugryzień i powstrzymywanie gryzienia), wspiera tworzenie i utrzymywanie organizacji i więzi społecznych (proces socjalizacji), umożliwia ustalenie hierarchii społecznej i rozwój ról społecznych; u dorosłych zwierząt zabawa może być stosowana jako strategia rozwiązywania konfliktów, zabawa wreszcie zwiększa znajomość otoczenia, przegania nudę i rozbudza chęć do działania, rozładowuje nagromadzoną energie, służy sprawdzaniu granic, wzmacnia w końcu więź nie tylko ze zwierzętami, ale także między zwierzęciem a człowiekiem.

Zaznaczyć tu trzeba z całą mocą, że nie tylko koty podwórkowe uwielbiają polowania, również nasze domowe zwierzęta, gdy postawią łapę poza domem, w mgnieniu oka zmieniają się z rozpieszczonych kanapowców w drapieżniki. Koty podczas polowania skradają się przyczajone zbliżają się do ofiary, by zaatakować z niewielkiej odległości. Sygnały akustyczne, takie jak drapanie, szelest lub piski, zwykle pobudzają koty do poszukiwania zdobyczy. Sam odruch chwytania ofiary wyzwalają szybko poruszane przedmioty. Dziko żyjące koty spędzają do sześciu godzin dziennie na polowaniu..