Zwierzęta hodowlane


Zwierzęta to istoty, które zamieszkują cały świat. Potrafią żyć tam gdzie nie mógł by człowiek i robić rzeczy, których człowiek także nie może robić. Czasami życie zwierząt i ludzi łączy się na przemian lub jest od siebie współuzależnione. Zwierzęta są pomocne dla ludzi lub też stają się jego pożywieniem. Zwierzęta dzikie stronią od ludzi, również ludzie od nich, przeważnie gdy są to agresywne zwierzęta. Zwierzęta dzikie same sobie radzą w swoim środowisku i nie potrzebują ani opieki człowieka, ani jego kontroli. Czasami oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale jest to bardzo rzadkie. Inn grupa zwierząt, zwana zwierzętami domowymi lub też hodowlanymi to grupa zwierząt, która jest uzależniona od człowieka. Zwierzęta te często nie mogą być samodzielne toteż uzależnione są o człowieka. Człowiek przeważnie z tej racji ma określone korzyści czy to w postaci siły roboczej, mięsa czy też po prostu uciechy osobistej. Szczególnie zwierzęta hodowlane, zwane często zwierzętami gospodarskimi są dla człowieka pomocne oraz dostarczają pożywienie. W śród tych zwierząt można wyróżnić takie jak koń, koza, świnia, krowy czy kury. Każde z tych zwierząt spełnia w gospodarstwie określone funkcje. Potrzebuje codziennej opieki człowieka ale także dostarcza pożywienie czy to w postaci mleka i jajek, czy też w postaci mięsa. Zwierzęta hodowlane to także jedna z gałęzi gospodarek rolnych. W małych gospodarstwach hodowane są na własny użytek, powstają także ogromne farmy gdzie zwierzęta te hodowane są na przemysł.