Truteń


Trutnie to samiec pszczoły. Jest to jeden z owadów, który prowadzi tryb niemalże pasożytniczy. Nie pełni żadnego określonego zadania w ulu. Jego czas nadchodzi tylko w okresie godowym. Po zapłodnieniu matki pszczół, truteń ginie. Trutnie, którym udało się przetrwać do zimy, są z ula przepędzane. W wyniku niskich temperatur i braku pożywienia umierają. Truteń nie ma żądła, nie jest więc owadem niebezpiecznym. Nie potrafi się także bronić prze innymi owadami. Jego odwłok jest większy od pszczoły ale mniejszy od królowej.