Występowanie lwów


Pierwotny zasięg występowania lwów obejmował tereny całej Eurazji, większą część Afryki, a biorąc pod uwagę specyficzne gatunki także Amerykę zarówno północną jak i południową. Stopniowo jednak eliminowany był z terenów europejskich oraz amerykańskich, a ostatni jego obszar występowania na starym kontynencie to Kaukaz, gdzie lwy spotykane były jeszcze do wieku dziesiątego. Koniec wieku dziewiętnastego to ich całkowite wyginięcie w Afryce północnej oraz na terenach bliskiego wschodu. Z pierwotnego zasięgu ssak ten wyeliminowany został przez czynniki środowiska naturalnego, ale przede wszystkim z powodu działalności człowieka i obecnie ogranicza się on wyłącznie do Afryki i Indii. Większość obecnej populacji, którą szacuje się na około trzydzieści tysięcy osobników odnaleźć będzie można w południowej oraz wschodniej Afryce. Na przekór popularnym określeniom króla dżungli lwy są zwierzętami zamieszkującymi otwarte równiny. Można spotkać je w całej Afryce, z wyjątkiem terenów całkowicie pustynnych oraz lasów równikowych. Lwy dobrze adaptować będą się do wielu środowisk, preferują jednak przede wszystkim sawanny, które obfitowały będą w występowanie ssaków kopytnych, gdzie obok hien cętkowatych są drugim z największych drapieżników. Oprócz tego lwy zasiedlać będą tereny górskie, czy też krzaczaste. Z terenów południowej Afryki wytępione zostały z wyjątkiem osobników chronionych w parkach narodowych. Nieliczna obecnie populacja lwów azjatyckich, które żyły na Bałkanach w czasach historycznych znajdować będzie się przede wszystkim w ogrodach zoologicznych.